Giọng Đọc : Viết Linh

Tập 32 ( End )

Nghe truyện HKLN
View 3,388,738
favo 430
HKLN
Date 5 tháng trước

Tập 17 ( End )

Nghe truyện HHL
View 3,388,737
favo 747
HHL
Date 6 tháng trước

Tập 11

Nghe truyện CHDM
View 3,388,732
favo 608
CHDM
Date 7 tháng trước